Bestuur

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) is een initiatief van kinderrechtenjurist Gideon van Aartsen en it-specialist bas eikelenboom. Met financiële ondersteuning van Free a Girl kon de Stichting op 12 maart 2020 officieel worden opgericht.

Gideon van Aartsen

Chief Executive officer

Gideon van Aartsen, voormalig onderzoeksjournalist en tv-documentairemaker voor KRO, Llink, BNN, TROS en AVRO, is gespecialiseerd in mensenrechten en in de bestrijding van kinderuitbuiting en -misbruik in het bijzonder. Gideon was ook zes-en-half jaar lid van de Raad van Toezicht van Free A Girl.

In 2015 zette hij voor Terre des Hommes (met Fier/CKM en ECPAT/Defence for Children) WATCH Nederland op, gericht op de aanpak van ‘loverboys’.

Raad van Toezicht​

De Stichting Child Protection Research Centre wordt geadviseerd en gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De leden van de Raad doen dit belangeloos en hebben geen zakelijke relaties met de leden van het bestuur. Zij zijn, vanwege hun jarenlange expertise op terreinen die voor CPRC van groot belang zijn, zeer waardevol voor de Stichting.  

Ryanne van der Eijck

Voorzitter

COO MENTAAL BETER

Ryanne was als Chief Customer Experience officer lid van het executive team van de KLM. Vervolgens was zij COO van Dubai airports en CXO van een van de grootste freezones in de VAE. In 2021 keerde zij terug naar Nederland, momenteel is Ryanne COO bij Mentaal Beter, een organisatie voor psycholgische en psychiatrische hulp. 

Ryanne is een inspirerende, kritische, onafhankelijke denker, sterk op het gebied van transformaties en daagt graag de status quo uit. Door haar commerciële, operationele en internationale ervaring is ze sterk in het bouwen van multidisciplinaire teams. Ze is strategisch maar door haar pragmatische aanpak zorgt ze er tevens voor dat visie wordt vertaald in strategieën, doelen, acties en concrete resultaten.

In de tijd dat kinderuitbuiting, -mishandeling en -handel toeneemt, mede door de snelle technologisch ontwikkelingen, wil ik graag persoonlijk bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van deze problematiek met de Stichting CPRC, samen met onze partners in binnen- en buitenland.”

Jolanda van Boven

vice Voorzitter

Directeur Van Boven Juridisch Adviesbureau

Jolanda van Boven is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, gericht op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast geldt zij als expert op het gebied van privacy in keten- en netwerksamenwerking. Dit betreft zowel samenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen. 

Jolanda is medeoprichter van Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid en de Stichting Veilige Haven. 

Reden voor haar betrokkenheid bij CPRC is dat de bescherming van mensenrechten alleen maar kan als we integraal en multidisciplinair samenwerken. Dat vereist nieuwe kaders waar we met velen aan moeten werken. Graag wil zij hieraan een bijdrage leveren.

Ronald Prins

Ronald Prins

Co-Founder Hunt & Hackett

Ronald Prins is expert op het gebied van cyber security en zeer begaan met het lot van minderjarigen die slachtoffer zijn van (online) seksuele uitbuiting en misbruik.

Prins studeerde technische wiskunde aan de TU in Delft. In 1994 trad Prins in dienst bij het NFI. Daar werkte hij aan het breken van versleutelingen, gebruikt door criminelen bij hun onderlinge internetcommunicatie. In 1998 werkte Prins bij de AIVD en in 1999 was hij medeoprichter van het bedrijf Fox-IT. Na zijn vertrek, in 2017, werd Prins onder andere lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en lid van de Raad van Toezicht van DIVD CSIRT (Nederlands Security Meldpunt). In oktober 2020 werd hij co-founder van het securitybedrijf Hunt & Hackett. (foto Harry van Mierloo)

Tjipke Bergsma

gepensioneerd CEO WARCHILD NEDERLAND

Tjipke Bergsma is een bevlogen, innemende en inspirerende topmanager en bestuurder, met een enorme ervaring in binnen- en buiteland, zowel commercieel als op het gebied van kinderrechtenbescherming en fondsenwerving.

In het verleden was hij o.a. senior vicepresident personeelszaken en organisatieontwikkeling bij Transavia, directeur internationale programma’s bij War Child, directeur bij Plan Nederland en deputy CEO bij Plan International. Ook woonde en werkte Tjipke in o.a. Senegal, Ecuador, Denemarken en Panama. Vanuit dat laatste land regisseerde hij als supervisor Plan programma’s in 12 Latijns-Amerikaanse landen.

Tjipke is verder gespecialiseerd in marketing management, new business development en change management. Hij geniet een breed internationaal netwerk, is een out of the box denker, strategisch en resultaatgericht. 

Hans Hameetman

Accountant 216 Accountants

Hans Hameetman werkte bijna dertig jaar als accountant bij KPMG MKB BV en bij KPMG International Business Support.

Hij adviseerde MKB-ondernemingen, DGA’s en familiebedrijven inzake belastingaangiften, bedrijfsopvolging en financiering en hielp buitenlandse bedrijven, die zich nieuw in de omgeving van Rotterdam hadden gevestigd bij het opstarten, de belastingregistratie en financiële administratie. 

Per 1 april 2015 is KPMG MKB BV overgenomen en zijn de activiteiten voortgezet onder de naam 216 Accountants.