Over CPRC

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) onderzoekt, online en op locatie gedwongen tienerprostitutie en misbruik van minderjarigen. 

Extra focus ligt op seksuele uitbuiting en misbruik. De Stichting helpt particulieren, die (nog) niet naar de politie willen stappen, maar ook (zorg)organisaties, NGO’s en overheidsinstanties. die behoefte hebben aan extra hulp bij research. 

Opleiding

CPRC heeft tevens een educatieprogramma voor het opleiden van forensische ICT/DevOps specialisten in binnen- en buitenland, die zich willen inzetten voor onze strijd. 

Partners

CPRC werkt, zowel in Nederland als in het buitenland, nauw samen met partnerorganisaties, die zich bezig houden met preventieprogramma’s, onderzoek, het bevrijden van slachtoffers, opvang, medische en psychische zorg, rehabilitatie, juridische begeleiding, re-integratie en monitoring om revictimisatie te voorkomen. Om kinderen en kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te beschermen strijden wij tevens tegen de onzichtbaarheid en straffeloosheid van individuen die zich schuldig maken aan mensenhandel en misbruik. 

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van CPRC hier kunt u hier downloaden.

Bestuur CPRC

Lees over ons bestuur via deze link.

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) is een initiatief van kinderrechtenjurist Gideon van Aartsen. Met financiële ondersteuning van Free a Girl kon de Stichting op 12 maart 2020 officieel worden opgericht.