Privacy statement

Algemeen

Hier vind je het privacy statement van Child Protection Research Centre (‘CPRC’) dat betrekking heeft op de website cprc-foundation.com. Als je gebruik maakt van de website van CPRC, dan laat je gegevens bij ons achter.

Graag informeren wij jou over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe jij je kunt beroepen op jouw rechten. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. CPRC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CPRC zal nooit gegevens verkopen aan derden.

Jouw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

HOE KOMEN wij aan jouw gegevens

Als je deze website bezoekt, dan laat je in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:

  • Bij het invullen van formulieren wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger 
  • Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrieven
  • Bij het aanmelden voor een training, symposium of ander evenement georganiseerd door CPRC;
  • Bij een online donatie aan CPRC;
  • Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens m.b.t. gebruik van de site).

 

Grondslag van de verwerking

CPRC moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij jouw persoonsgegevens nadat wij jouw toestemming hebben gekregen. 

Wat doen wij met jouw gegevens?

CPRC bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

Het afhandelen van online donaties
Als je een donatie doet via de website van CPRC kun je je gegevens achterlaten zodat wij jou per mail kunnen bedanken voor je gift of een fysiek magazine sturen als bedankje. Je hebt ook de mogelijkheid om anoniem te doneren. 

Afhandelen van jouw aanmelding voor een training, symposium of andere bijeenkomst
Als je je aanmeldt voor een training, symposium of andere bijeenkomst van CPRC via de website bewaren we jouw persoonsgegevens voor het maken van presentielijsten, een naamkaartje en om je digitaal op de hoogte te kunnen houden van nieuws en wijzigingen rondom de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld. 

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings
CPRC verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven kunnen gericht zijn op kennisdeling, om je op de hoogte te houden van evenementen, trainingen, nieuws en ontwikkelingen. Jouw emailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website. We geven je ook op andere formulieren de mogelijkheid om aan te geven dat je nieuwsbrieven of mails wilt ontvangen van CPRC; bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een training of symposium.

Afhandelen van aanmeldingen voor vrijwilligerswerk 
Jij verstrekt je persoonsgegevens aan ons door middel van je aanmelding als vrijwilliger bij CPRC. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen over je aanmelding. Mocht je besluiten vrijwilliger te worden bij CPRC dan gebruiken wij deze persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst en voor het aanmaken van een vrijwilligersdossier.

Verzamelen en analyseren van statistieken
De website van CPRC verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bekijkt en de tijd die je op onze site doorbrengt.

Beveiliging

CPRC hecht grote waarde aan een integere omgang met jouw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met jouw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers. 

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. CPRC streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. 

De email van CPRC wordt gehost door onze eigen organisatie. Als jij contact opneemt via een formulier op onze website krijgen wij daarvan per mail bericht. Hiermee komen jouw gegevens bij ons terecht en daarmee op onze eigen mailservers.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren of je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je bij aanmelding voor een bijeenkomst hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws, trainingen en bijeenkomsten van CPRC. Jouw gegevens blijven dan opgeslagen totdat je je uitschrijft. Aan afmelden zijn nooit kosten verbonden. 

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd. 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. 

CPRC maakt gebruik van cookies van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren. We hebben om je privacy te waarborgen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het ‘delen van gegevens’ uitgezet en de laatste 4 cijfers van het IP-adres gemaskeerd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we je naar deze pagina op de website van Google.

Ontvangers van gegevens

Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben de website. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met jouw gegevens zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

Mailchimp
Via onze website kun je je aanmelden voor onze algemene nieuwsbrief. Wij versturen nieuwsbrieven vanuit de mailingtool Mailchimp. Op het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen op de verzendlijst van onze nieuwsbrief in Mailchimp. Met Mailchimp hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy van jouw gegevens te kunnen waarborgen. 

Buckaroo
Als je een donatie doet op de CPRC site, kom je na het invullen van het formulier in de betaalomgeving van Buckaroo terecht. We hebben met Buckaroo als onze betalingsprovider een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

ONE.COM
De website wordt gehost bij one.com  (one.com). Gegevens die je achterlaat op de website van CPRC komen in het CMS terecht en daarmee op de servers van one.com. Met one.com hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Trello
Trello is het project-managementsysteem waarin de projecten van CPRC worden aangestuurd en taken worden bijgehouden. Hierin verzamelen wij alleen zakelijke contactgegevens. Met Trello hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Jouw privacy rechten

Jij hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen je uit welke rechten dit zijn en hoe jij je hierop kunt beroepen.

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij CPRC via info@cprc-foundation.com. Kom je onjuistheden tegen in de door bij ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op jouw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. 
 
Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet 
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kun je een verzoek indienen om jouw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als je de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of als je van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als jij je hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun jij je in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens
Als je wilt dat wij jouw gegevens niet meer gebruiken, kun je dat aangeven. Je kunt je afmelden voor nieuwsbrieven en mails van CPRC via de afmeldlink in het betreffende bericht of door een mail te sturen naar info@cprc-foundation.com.

Recht op het indienen van een klacht
Vind je dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. Je kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via info@cprc-foundation.com.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging privacy statement

CPRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden je aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van CPRC

Vragen

Heb je vragen over ons privacy statement? Neem gerust contact op met ons via info@cprc-foundation.com