Wat we doen

WIJ ONDERZOEKEN MENSENHANDEL IN EN MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN

Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) is een kinderrechtenorganisatie. Wij bestrijden gedwongen tienerprostitutie (seksuele uitbuiting) en misbruik van minderjarigen, zowel online als op locatie. Ons onderzoek identificeert, frustreert en stopt de daders. Wij helpen de slachtoffers en hun families. En wij proberen nieuwe slachtoffers te voorkomen. CPRC ondersteunt nationaal en internationaal overheden, jeugdzorginstanties, gespecialiseerde organisaties en particulieren bij de strijd tegen mensenhandel. 

Ook particulieren mogen ons om hulp vragen. Ben je een ouder, verzorger, getuige of slachtoffer en stap je liever niet meteen naar de politie? Meld vermoedens van tienerprostitutie of andere vormen van (online) kindermisbruik in binnen- of buitenland. CPRC komt meteen in actie!